Menu
thumbSakret

SKF Silikoonvärv fassaadidele

  • Fassaadide ja soklite värvimiseks
  • Mineraalsete pindade, sh. lubikrohviga krohvitud ja kõikide dispersioonkrohvidega krohvitud pindade värvimiseks
  • Silikoon, silikaat-, akrüül- või lateksvärviga varem värvitud pindade ülevärvimiseks
  • Kõrge silikoonvaiksideaine sisaldusega
  • Kõrge vee- ja mustusehülgavusega, "pärliefektiga"
  • Väga hea katvusega
  • Väga hea veeauru läbilaskvusega
  • Takistab mikroorganismide kasvu fassaadidel
  • Välis- ja sisetöödeks

 

Pinna ettevalmistamine

Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust, mustusest ja õlist. Koordunud osakesed ja soolad eemaldada terasharja või survepesuga. Eelnevalt värvitud pindadelt eemaldada vana koordunud värv, edasi toimida nii nagu uue pinnaga. Kruntida pind krundiga Sakret FMg. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Värskeid betoonpindu ei ole soovitav värvida enne 4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist.

Töö käik

Värvimist võib alustada 4-6 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 ºC, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte värvida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Värv enne kasutamist hoolikalt segada, esimese kihi katmiseks võib lahjendada veega 10% mahust. Pinnale kanda kaks kihti "märg-märjale" meetodil kasutades spintslit, maalriruli või värvipritsi. Värvimise ajal mitte teha üle 10 min. pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% on 6 tundi. Värv on kõrge veeauru läbilaskvuse tõttu sobilik mineraalse villaga soojustatud fassaadide viimistlemiseks.

Pakend

0,9 l, 2,7 l, 9 l, 18 l ämbrid

Tehnilised näitajad

TihedusKuivjääkLenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulk
1,30 – 1,50 g/cm³umbes 58%2 g/l

Video

Back to Top