Menu
thumbSakret

Silikaatvärv sisetöödeks KS Interior

  • Mineraalsete pindade värvimiseks sisetöödel
  • Seintele ja lagedele
  • Lubi-,lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks
  • UV-kindel
  • Ökoloogiliselt puhas
  • Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
  • Valge ja toonitav
  • Täismatt
  • Mittepõlev
  • Toonitav A ja C baasile (heledad, keskmised ja tumedad toonid)

 

Pinna ettevalmistamine

Eelnevalt värvimata pinnad puhastada tolmust, mustusest ja õlist. Koordunud osakesed ja soolad eemaldada terasharja või survepesuga. Pind kruntida krundiga KSg või KSp Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mida on eelnevalt värvitud alküüd-,akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

 

Töö käik

Värskeid betoonpindu ei tohi värvida enne 2–4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist. Värvimist võib alustada 12 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 ºC, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%.Mitte värvida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Pinnale kanda "märg-märjale" meetodil kasutades spetsiaalset struktuurvärvirulli, soovitavalt 2 kihti. Värvimise ajal mitte teha üle 5 min. pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Värvi võib sõltuvalt soovitava struktuuri saavutamisest pinnale kanda mitmes kihis, intervall iga kihi värvimise vahel peab olema vähemalt 12 tundi. Kuivamisaeg temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% on 12 tundi. Värv on kõrge veeauru läbilaskvuse tõttu eriti sobilik lubi- ja lubitsementkrohvidele.

 

Pakend

2,7, 9 ja 18 l ämber

Keemiline koostis
Kaaliumsilikaadi lahus, polümeer-vesidispersioon, pigmendid ja lisandid
Back to Top