Menu
thumbSakret

RM Kiirkivinev mittekahanev jootebetoon

  • Betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide remontimiseks ja järelvalutöödeks.
  • Ankrute monoliitseks paigaldamiseks.
  • Betoonelementide liitmiseks.
  • Betoonkonstruktsioonide ja elementide täitevaluks.
  • Horisontaalsete pindade remonttasanduseks (nt. trepiastmed, terrassid), kui aluspinnale on esitatud kõrgendatud tugevuse nõudmised.
  • Tasandusvaluks kihipaksusega 5-100 mm.
  • Remondibetooni klass R4 (≥ 50 MPa)

 

Pinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema puhas ja kuiv. Puhastada pind vähemtugevatest pindmistest kihtidest, tolmust, rasvast, värvijääkidest jms. Vajadusel kruntida aluspinnad krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:3)

 

Töö käik

Segada kuivsegu 2,7-2,9 l puhta veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit (600 pööret/min), segamisaeg vähemalt 3 minutit. Lasta segul seista ca 3 min ning korrata segamist uuesti. Valmismördi kasutusaeg on kuni 30 minutit! Tarduma hakkavasse materjali mitte segada vett! Tardumisaja pikendamiseks võib segusse lisada tardumisaeglustit Sakret LP -2. Kihipaksus ühekordsel valamisel ca 50 mm (tasandusvalu korral), täitevalu ja monolitiseerimise korral ei ole kihipaksus piiratud.  Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitav on järelniisutus ja valatud pindade kinnikatmine.

 

Pakend 

25 kg kotid, alusel 48 kotti, 1 t big-bag

 

Tehnilised näitajad

Survetugevus 24 h pärastSurvetugevus 3 ööpäeva pärastSurvetugevus 28 ööpäeva pärastPaindetugevus 28 ööpäeva pärastMaterjali järelpaisumine 28 päeva möödudesKäidavKuluSäilivusaeg
≥ 25 N/mm2≥ 40 N/mm2≥ 50 N/mm2≥ 6 N/mm2+0,006%24 h möödudes21 kg/1 m2/10 mmoriginaalpakendis 12 kuud alates tootmiskuupäevast
Back to Top