Menu
thumbSakret

LH Plus Kasutusvalmis peenviimistluspahtel

Kasutusala: Krohvitud, täitepahtliga tasandatud, kipsplaatide, tasaste betoonpindade, klaaskiudtapeedi ja varem värvitud pindade lauspahteldamiseks või kohtparanduste tegemiseks enne värvimist või tapeetimist. Väga hea lihvitavusega. Ei sobi sügavate pragude täitmiseks, vuukide täitepahteldamiseks ja vuugiteibi kinnitamiseks. Pinnasileduse kvaliteediklassi Q3-Q4 saavutamiseks.

Aluspinna ettevalmistamine: Aluspind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, mustusest, õlijääkidest. Kipskartongpinnad kruntida süvakrundiga Sakret TGW, betoonist ja krohvitud pinnad krundiga Sakret BG või Sakret UG, kiudplaatidest pinnad Sakret QG või Sakret UG-ga,

Töö käik: Pahtel on kasutusvalmis. Enne kasutamist on soovitav pahtel mikseri abil läbi segada. Kandke aluspinnale pahtlilabida abil ning tasandage. Maksimaalne ühe korraga või mitmes kihis pinnale kantav kihi paksus on kuni 4 mm. Seejärel lihvige ebatasasused P120-P180 liivapaberiga. Vajadusel kandke kuivanud pinnale täiendav kiht. Sobilik aluspinna ja õhu temperatuur pahteldamise ajal alates +10°C, õhuniiskus mitte üle 80%. Pahteldamise ja kuivamise ajal vältige ruumides tuuletõmmet. Kuivamisaeg 1 mm kihi kohta on 1-1,5 h (õhutemperatuuriga +23°C, suhtelise õhuniiskusega 50%). Pahteldatud pind on värvitav pärast pahtli täielikku kuivamist.

Pakend

Plastämbrid 1 kg, 8 kg, 15 kg ja 25 kg

Tehnilised näitajad

OlekKulu (kiht 1mm)KuivamisaegOlekpHSäilivusaeg
Pastataolineca 1,7 kg/m²(1mm kihile) 1-1,5 hvalge pastataoline mass8-9Suletud pakendis 12 kuud valmistamise kuupäevast, kaitsta külmumise eest!
Back to Top