Menu
thumbSakret

KS P Silikaatkrunt

 • Mineraalsete pindade kruntvärviks enne värvimist silikaatvärviga
 • Mineraalsete pindade impregneerimiseks enne krohvimist mineraalsete krohvidega
 • Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi-,lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega
 • Mineraalsete pindade, näiteks paekivi või silikaattellised, tolmutõkkeks
 • Kasutusvalmis lahus
 • Parandab värvi nakkumist
 • UV-kindel
 • Ühtlustab aluspinna imavusvõimet
 • Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
 • Ökoloogiliselt puhas
 • Täismatt
 • Sise- ja välistöödeks
 • Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav
 • Sobilik heleda ja tumeda tooniga silikaatvärvi kruntvärviks

 

Pinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestes, õlist. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Mitte kasutada pindadel, mida on eelnevalt värvitud alküüd-,akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

Töö käik

Värskeid betoonpindu võib kruntida ja värvida alles 2–4 nädala möödumisel pärast betoonitööde lõpetamist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 ºC, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte kruntida otseses päikesekiirguses ning vihma ja tugeva tuule korral. Sõltuvalt aluspinnast lahjendada krunt veega vahekorras kuni 1:4, väheimavate pindade jaoks lahjem lahus, suure imavusega pindadele lahjendada 1:1. Pinnale kanda "märg-märjale" meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihs nii palju, kui pind suudab imada. Kruntimise ajal mitte teha üle 5 min. pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% on 12 tundi.

 

Pakend

10 l plastkanister

Tehnilised näitajad

Keemiline koostisTiheduspHKuivjääkLenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulkKulunormSäilivusaeg
Kaaliumsilikaadi lahus, polümeer-vesidispersioon, lisandid1,05-1,07 g/cm³10-12Umbes 15%6 g/l0,05-0,2 l/m²tihedalt suletud taaras 24 kuud alates tootmikuupäevast.
Back to Top