Menu
thumbSakret

KS P Silikaatkrunt

 • Mineraalsete pindade kruntvärviks enne värvimist silikaatvärviga.
 • Mineraalsete pindade veeimavuse ühtlustamiseks ja nakke parandamiseks enne krohvimist mineraalsete krohvidega või enne värvimist lubivärviga.
 • Pindadele, mis on eelnevalt värvitud lubi-, lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega.
 • Mineraalsete pindade (näiteks paekivi, betoon või silikaattellised) tolmutõkkeks, kui need jäetakse eksponeerituks.
 • Kasutusvalmis lahus.
 • Parandab värvi ja krohvi nakkumist.
 • UV-kindel.
 • Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega.
 • Ökoloogiliselt puhas.
 • Täismatt.
 • Sise- ja välistöödeks.
 • Piimjas, kuivades transparentne, mittetoonitav.

 

Pinna ettevalmistamine

Pind puhastada mustusest, kooruvatest ja pudedatest osakestes, õlist. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Mitte kasutada pindadel, mida on eelnevalt värvitud alküüd-, akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

Töö käik

Värskelt rajatud betoonpindu võib kruntida 4 nädala möödumisel pärast betoonitööde lõpetamist, krohvpindu 1 kuni 4 nädala möödumisel krohvimistöödest (sõltuvalt kihipaksusest, temperatuurist ja õhuniiskusest). Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 ºC, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte kruntida otseses päikesekiirguses ning vihma ja tugeva tuule korral. Pinnale kanda "märg-märjale" meetodil pintsli või maalrirulli abil ühes kihis nii palju, kui pind suudab imada. Kruntimise ajal mitte teha üle 5 min. pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Kuivamisaeg temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% on 12 tundi.

 

Pakend

10 l plastkanister

Tehnilised näitajad

Keemiline koostisTiheduspHKuivjääkLenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulkKulunormSäilivusaeg
Kaaliumsilikaadi lahus, polümeer-vesidispersioon, lisandid1,05-1,07 g/cm³10-12Umbes 15%6 g/l0,05-0,2 l/m²tihedalt suletud taaras 24 kuud alates tootmikuupäevast.
Back to Top