Menu
thumbSakret

KFF Lubivärv

Kasutusvalmis lubivärv mineraalsete pindade ja varem mineraalsete värvidega kaetud pindade värvimiseks. Sobib ajalooliste joonete ja arhitektuurimälestiste värvimiseks. Siseruumidesse ja fassaadidele.

  • Konstruktsioonidele, kus on nõutav kõrge veeauru läbilaskvus.
  • Lubikrohv koos lubivärvikattega parandab siseõhu kvaliteeti, toimib kui looduslik õhukuivati, püüdes õhust niiskuse ja salvestades selle endasse ning vabastades, kui õhk muutub ruumis liiga kuivaks. Tänu kõrgele pH-le, pärsib värv ka hallituse teket.
  • Lubikrohvi, lubitsementkrohvi, tsementkrohvi, kipskrohvi või pahtlitega viimistletud pindadele.
  • Eelnevalt lubi- või silikaatvärviga värvitud pindadele.
  • Värv on toonitav Sakreti toonimisseadmetel Sakreti värvikaardi ja mitmete ehitusturul levinud värvikaartide alusel. Tumedamate värvitoonide korral võib vajalikuks osutuda tehasetoonimine.
  • Värv on väga hea kattevõimega, piisab kruntvärvi ja viimistlusvärvi kihist.

Pakend: 9 L ja 2,7 L

Back to Top