Menu
thumbSakret

CemPrim- Korrosioonivastane nakkekkrunt

Tsemendi ja polümeeride sideainel hüdrauliliselt kivistuv ühekomponentne mineraalne nakkekrunt/lobri mineraalsete või metallist materjalide ja mineraalsete segude omavaheliseks sidumiseks.

  • Betoonist ja raudbetoonist konstruktsioonide remontimisel nakkesilla loomiseks me-
    talli ja betooni vahel.
  • Terasarmatuuri ja metallpindade korrosiooni tõkestamiseks enne betoneerimis- või remontimistöid.
  • Mitteimavate ja tihkete mineraalsete materjalidele (nt. graniit ja muud tardkivimid, klinker) nakkesilla loomiseks nt plaatimisel suureformaadiliste keraamiliste plaati- dega.
  • Nakkekrundiks tsement- või tsementlubikrohvidega krohvimisel (alates krohviklas- sist CS II) ja plaatimisel erinevatele tihketele alusmaterjalidele nagu keraamilised tellised jms.

Pakend 5 ja 10 kg plastämbrid

Back to Top