Menu
thumbSakret

CC Mineraalsel sideainel viimistluspahtel fassaadidele

  • Valge tsemendi baasil
  • Kihipaksusele kuni 3 mm
  • Valget värvi
  • Lihvitav
  • Välis- ja sisetöödeks
  • Mineraalsetele aluspindadele
  • Kuivadesse ja niisketesse ruumidesse
  • Pragunemiskindel

Pinna ettevalmistamine

Kontrollida aluskrohvi tugevust Aluspind peab olema puhas, sirge ja stabiilne Puhastada aluspind polümeerse krundi või kilettekitavate värvide kihist Aluspind kruntida krundiga SAKRET TGW või UG (lahjendades veega 1:3).

Töö käik

Segada kuivsegu puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit kiirusega 600 pööret minutis. Lasta seista 5 minutit ning seejärel segada mass uuesti. Kanda aluspinnale pahtlilabidaga ühtlase kihina. Pind on lihvitav 12-24 tunni möödumisel pahteldamisest. SAKRET CC-ga pahteldatud pinda on võimalik üle värvida kõikide ehitusvärvidega ja krohvida kõikide dekoratiivkrohvideag. Töövahendid tuleb puhtaks pesta kohe peale töö lõppu. Säilitada temperatuuril +5°C kuni +30°C.

Pakend

10 kg plastämber

Tehnilised näitajad

Kulu (kiht 1mm)TuleohutusklassKihipaksusOlekTöötemperatuurVeevajadusSäilivusaeg
1,43 kg/m²A1 (mittepõlev)kuni 3 mmvalga pulber+10 °C kuni +30 °C0,35 L/ 1 kgsuletud pakendis 24 kuud valmistamise kuupäevast
Back to Top