Menu
thumbSakret

BH Veetihe betoon

  • Sise- ja välistöödeks
  • Kõrgendatud veetihedus
  • Kõrge püsivus agressiivsetes keskkondades
  • Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks
  • Madala veeimavusvõimega (W16) raudbetoonist konstruktsioonide pealevaluks
  • Vähim soovitatav kihipaksus põrandavalu korral 40 mm
  • Tera suurus kuni 8 mm
  • 2200 kg kuivbetooni = 1m³
  • Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide valmistamiseks hüdrotehnilistel töödel, veejuhtmete ja kanalisatsioonirajatiste valmistamiseks.
  • Eriti soovitatav kõrgendatud niiskusega ruumidesse nagu keldrid, garaaži põrandad, pesuruumid, vee äravoolukanalid

 

Pinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest,tolmust, õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda üle abrasiiviga. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:3).  Monoliitvalu korral kasutada ainult mitteimavaid või väheimavaid raketisi, töödelda eelnevalt raketiseõliga. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada metalldetailidele küllaldane kaitsekiht. Suurte konstruktsioonide pindadel järgida deformatsioonivuukide intervalli.

 

Töö käik

SAKRET ВH tuleb segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Paigaldada betoon ühtlaselt raketisse ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitav on järelniisutus. Põrandate valamiseks on vähim optimaalseim kihipaksus 40 mm. Valatud pinnad on käidavad ja plaaditavad 24 h möödumisel valamisest.

 

Pakend

25 kg, alusel 48 tk, 1000 kg big-bag

 

Tehnilised näitajad

SurvetugevusTuleohutusklassTerasuurusKuluSäilivusaeg
C 30/37A1 (mittepõlev)≤8mmca 88 kg/m2 kuivsegu 40 mm paksuse kihi puhuloriginaalpakendis 12 kuud alates tootmiskuupäevast
Back to Top