Menu
thumbSakret

BE-FIX Kiirkivinev betoon/põrandabetoon

  • Kiirkivinev, käidav 6 h möödudes
  • Sobilik erinevate betoonivalutööde jaoks (nt. postid, monoliitelemendid, põrandad jms.)
  • Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks
  • Vähim kihipaksus põrandavalu korral 40 mm
  • Vee- ja külmakindel
  • Tera suurus kuni 8 mm
  • Sise- ja välistöödeks
  • 2200 kg kuivbetooni = 1 m³

 

Pinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest,tolmust, õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda üle abrasiiviga. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:3).  Monoliitvalu korral kasutada ainult mitteimavaid või väheimavaid raketisi, töödelda eelnevalt raketiseõliga. Raudbetoonkonstruktsioonides tagada metalldetailidele küllaldane kaitsekiht. Suurte konstruktsioonide pindadel järgida deformatsioonivuukide intervalli.

 

Töö käik

SAKRET ВE-FIX tuleb segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Paigaldada betoon ühtlaselt raketisse ning tihendada, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Põrandate valamisel kasutada armatuurvõrku. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitav on järelniisutus. Põrandate valamiseks on vähim optimaalseim kihipaksus 40 mm. Valatud pinnad on käidavad 6 h ja plaaditavad 12 h möödumisel valamisest.

 

Pakend

25 kg, alusel 48 tk, 1000 kg big-bag

 

Tehnilised näitajad

Survetugevus 2 ööpäeva pärastSurvetugevus 7 ööpäeva pärastSurvetugevus 28 ööpäeva pärastTuleohutusklassTerasuurusKuluSäilivusaeg
≥ 12 N/mm2≥ 20 N/mm2≥ 28 N/mm2A1 (mittepõlev)≤8 mmca 82 kg/m2 kuivsegu 40 mm paksuse kihi puhuloriginaalpakendis 6 kuud alates tootmiskuupäevast
Back to Top