Menu
thumbSakret

BAK-F Külmumisvastase lisandiga fassaadi soojusisolatsiooniplaatide armeerimis- ja kleepsegu, tasandussegu

 • Vahtpolüstüreenist, mineraalvillast ja PIR ning PF soojusisolatsiooniplaatide armeerimiseks ja kleepimiseks madalatel õhutemperatuuridel (kuni 0°C)
 • Mineraalsete pindade õhukesekihiliseks tasandamseks
 • Välis- ja sisetöödeks
 • Vee- ja külmakindel
 • Tsemendi baasil, sisaldab armeerimiskiude
 • Nakke- ja elastsusomadusi parandavate lisanditega
 • Kõrge veeauru läbilaskvusega
 • Käsitsi ja pumbaga pealekantav
 • Halli värvusega
 • Soojusisolatsioon-liitsüsteemide ETICS SAKRET EPS (ETA-10/0064) ja ETICS SAKRET MW (ETA-10/0185) komponent

Aluspinna ettevalmistamine

Pind peab olema puhas, kandev ,tasane ja kuiv. Täita praod ja augud. Vanad müüritise- ja krohvipinnad tuleb puhastada liivapritsi või surveveega.Eemaldada pudenev krohv, kobrutav värv, puhastada õlised või muud nakkumist takistavad pinnad. Vahtpolüstüreenist plaadid lihvida eelnevalt üle liivapaberiga. Aluspinnad kruntida sõltuvalt materjalist krundiga Sakret TGW, UG, BG või QG.

 

Töö käik

Kuivsegu segada puhta külma veega ühtlaseks tükivabaks massiks kasutades mikserit (600 pööret/min). Lasta segumassil seista 3 minutit, mille järel korrata segamist. Kuivsegu segada puhta 10-20°C sooja veega ühtlaseks tükivabaks mördiks. Tarduma hakkavasse segusse vett mitte lisada! Kleepeseguna kasutamisel juhinduda Sakret BK pealekandmise juhistest. Soojustusplaatide armeerimisel kanda pinnale hammaskellu või krohvipumba abil, suruda märga segusse klaaskiud-armeerimisvõrk ning pind tasandada. Tardunud või kivistunud kihile kanda peale teine segukiht ning tasandada. Mineraalsete pindade pahteldamiseks kanda segu pinnale hammaskellu või krohvipumba abil ja tasanda. Üle 3 mm paksustes kihtides on soovitav pragunemise vältimiseks kasutada klaaskiud-armeerimisvõrku. Mitte kasutatav lubikrohvi või nõrkade krohvide üle krohvimiseks. Aluspinna ja välisõhu minimaalne temperatuur võib segu kasutusajal olla kuni 0°C. Maksimaalne kasutustemperatuur kuni +10°C. Armeerimiskihi kivistumisfaasis võib õhutemperatuur langeda kuni 4°C-ni 8 tunni möödumisel krohvimistööde lõpetamisest, kleepimisel 1 tunni möödumisel. Põhjalikemaks juhenditeks tutvuda tootelehega.

Pakend

 • 25 kg kotid, alusel 48 kotti

Tehnilised näitajad

Vastavus standardile, süsteemileKulu kleepimisel/pahteldamiselTuleohutusklassNakketugevusSurvetugevusKülmakindlusklassTäitematerjali terasuurusSäilivusaeg
EVS-EN 998-1:2010, ETAG-004~4 - 8 kg/m² / ~5 - 10 kg/m²A1 (mittepõlev)≥1,4 N/mm² (betoonil)krohviklass CS IIIF 50kuni 0,5 mm6 kuud alates tootmiskuupäevast
Back to Top