Menu

DryMix.info on avaldanud teavet SAKRETi kohta

Sakret Baltics on hiljuti alustanud partnerlust Riia Tehnikaülikooliga (RTÜ), töötades koos välja betooni 3D-printimise ja luues labori, mis tagab teadmised ja taristu tudengitele, teadlastele, idufirmadele ning erinevatele ehitusega seotud tööstusharudele. 

Sakreti rakenduste tehnoloogid töötavad välja mördi 3D-printeri jaoks ning RTÜ teadlased teevad laboris katseid enda loodud 3D-printeriga. RTÜ teadlased on esialgsetel katsetel juba kasutanud Sakreti mörti.

Teadlaste ülesanne on määrata, kuidas printeri parameetrid mõjutavad materjali omadusi, kui kõrgeid objekte saab printida ning kuidas luua vaba vormiga elemente. Veel pannakse rõhk betooni 3D-printimise tehnoloogia määramisele, samuti tavalise portlandtsemendist (OPC) osade asendamisele selliste tööstusjäätmete materjalidega nagu põlevkivituhk ja koostootmisjaama tuhk, et vähendada CO2 heidet. 

Koostöö eesmärk on saada teadmisi ja kogemusi betooni 3D-printimise vallas. Sakret on betooni 3D-printimist määratlenud kasvuvõimalusena Balti riikides ning nendest väljaspool, eriti Lääne-Euroopas. Betooni 3D-printimine on teaduse ja tehnoloogia innovaatiline arengusuund, mis areneb kiiresti kogu maailmas. Tehnoloogia on jätkusuutlik, tagab inimressursi ja materjalide tõhusa kasutamise, samuti pakub arhitektuuri- ja ehitusvaldkonnale pea lõpmatuid võimalusi, mis on seotud vaba vormi, mõõdu ja struktuuriga. 

Back to Top