Menu
thumbSakret

Silikaatvärv KS EXTERIOR

 • Mineraalsete pindade värvimiseks
 • Lubi-,lubitsement-, tsement- ja silikaatvärvidega värvitud pindade ülevärvimiseks
 • UV-kindel
 • Ökoloogiliselt puhas
 • Kõrge veeauru läbilaskvusvõimega
 • Hallituste, vetikate ja samblike vastaste lisanditega
 • Valge ja toonitav
 • Täismatt
 • Mittepõlev
 • Sise- ja välistöödeks
 • Toonitav A, B ja C baasile

 

Pinna ettevalmistamine

Pind eelnevalt kruntida krundiga KSg või KSp. Kinni katta kohad, mis ei ole ette nähtud värvimiseks (metallpinnad, aknaraamid, klaasid jne). Ei ole soovitatav kasutada pindadel, mida on eelnevalt värvitud alküüd-,akrüül-, lateks- või silikoonvärvidega.

 

Töö käik

Värskeid betoonpindu ei tohi värvida enne 2–4 nädala möödumist pärast ehitustööde lõpetamist. Värvimist võib alustada 12 tunni möödumisel pärast kruntimist. Aluspinna ja õhu temperatuur peab kruntimise ning kuivamise ajal olema vähemalt +5 ºC, õhu suhteline niiskus ei tohi olla üle 80%. Mitte värvida otsese päikese käes ning vihmase ja tugevalt tuulise ilmaga. Pinnale kanda "märg-märjale" meetodil pintsli, maalrirulli või värvipritsi abil vähemalt 2 kihti. Värvimise ajal mitte teha üle 5 min. pikkuseid pause, et vältida kuivamisest tekkida võivaid triipe ja laike. Parima tulemuse saavutamiseks kanda värvi pinnale kaks kihti, intervall esimese ja teise kihi värvimise vahel peab olema vähemalt 12 tundi. Kuivamisaeg temperatuuril 23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% on 12 tundi. Värv on kõrge veeauru läbilaskvuse tõttu eriti sobilik mineraalse villaga soojustatud fassaadide viimistlemiseks ning lubi- ja lubitsementkrohvidele.

 

Pakend

0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l ämbrid

 

Tehnilised näitajad

Keemiline koostisTihedusVeeimavuskoefitsient (EN 1062-3)Veeauru läbilaskvuskoefitsent (ISO 7783-2)Viskoossus (Brookfield, LV4, 5rpm)pHKuivjääkLenduvate orgaaniliste ühendite (VOC) hulkKulunormSäilivusaeg
Kaaliumsilikaadi lahus, polümeer-vesidispersioon, pigmendid, biotsiid ja lisandid1,35–1,50 g/cm³W24 >0,5 kg/м2/h0,5, (1. klass)Sd < 0,14m, (1. klass)300-90010-12umbes 55%21 g/l0,20-0,33 l/m²tihedalt suletud taaras 24 kuud alates tootmikuupäevast.
Back to Top