Menu
thumbSakret

FS Peenbetoon/põrandatasandusbetoon

  • Sise ja välistöödeks
  • Aluspõrandate tasandamiseks (10-60mm) ja sidekihi ehitamiseks.
  • Võimalik kasutada köetavate põrandate valamiseks ja tasandamiseks
  • Betoonivalu defektide parandamiseks alates 10 mm-st
  • Horisontaalsete paneelidevaheliste vuukide täitmiseks
  • FS-iga rajatud aluspinda on võimalik plaatida ilma vahepealse peentasanduskihita
  • 1800 kg kuivbetooni = 1m³

 

Pinna ettevalmistamine

Aluspind peab olema stabiilne, tugev, ilma pragudeta. Puhastada pind pudedatest pindmistest kihtidest,tolmust, õlist, värvijääkidest jms. Eriti tihedad ja/või siledad pinnad töödelda üle abrasiiviga. Mineraalsed aluspinnad kruntida krundiga Sakret UG (lahjendada veega 1:3).

 

Töö käik

SAKRET FS tuleb segada puhtas nõus või segumasinas külma puhta veega tükivabaks massiks. Pärast veega reageerimist (ca 3 minutit) segada veel kord ja asuda tööle. Värske mört valada ettevalmistatud pinnale kihipaksusega mitte vähem, kui 10 mm, tasandada ja siluda. Ehitise deformatsioonivuuke ei tohi betooniga katta. Kaitsta värskelt valatud pindu otsese päikesepaiste, sademete, külmumise ja tugeva tuule eest, soovitav on järelniisutus. Valatud pinnad on käidavad ja plaaditavad 24 h möödumisel valamisest.

 

Pakend

25 kg, alusel 48 tk, 1000 kg big-bag

 

Tehnilised näitajad

TuleohutusklassTera suurusKuluSäilivusaegSurvetugevus
A1 (mitte põlev)kuni 2mmca 18 kg/m2 kuivsegu 10 mm paksuse kihi puhuloriginaalpakendis 12 kuud alates tootmiskuupäevastC 25/30
Back to Top